ASOCIACIJOS ISTORIJA

2018 m. sausio 20 d. –  Veliuonoje susitikus grupei entuziastų buvo nuspręsta steigti alpakų ir lamų augintojų asociaciją.

2018 m. rugsėjo 15 d. – Asociacijos gimtadienis! Algirdiškyje buvo pasirašyta Steigimo sutartis ir taip gimė ši Lietuvos alpakų ir lamų augintojus vienijanti organizacija. Buvo išrinkta asociacijos taryba ir pirmininkas Mindaugas Pranckūnas. 2020 m. vasarį jis perrinktas antrai kadencijai ir šias pareigas eina iki šiol.

2018 m. gruodžio 1 d. – Sodyboje „Gaja“ Kelmės rajone įvyko seminaras „Alpakų ir lamų sveikatingumą lemiantys veiksniai, problemos, kaip greitai ir efektyviai jas išspręsti“, kurį vedė dr. Jurgita Autukaitė.

2019 m. vasario 23 d. – Metinis visuotinis susirinkimas Užusaliuose, Jonavos rajone. Patvirtintas asociacijos logotipas.

2019 m. gegužės 18 d. – Alpakų kirpimo šventė Nemuno alpakų ūkyje Jurbarko rajone. Dalyvavo alpakų augintojas ir kirpėjas Ian Storie iš Latvijos su žmona Joanna.

2019 m. rugpjūčio 24 d. – Atvirų durų diena šešiuose alpakų ūkiuose, sutraukusi būrius smalsuolių ir suteikusi išskirtinę progą nemokamai apsilankyti pas Lietuvos alpakų augintojus bei savo akimis išvysti šiuos gyvūnus.

2019 m. spalio 26 d. – Susitikimas Europos Alpakos ūkyje Vilkaviškio rajone. Jo metu priimtos Alpakų priežiūros rekomendacijos.

2020 m. vasario 22 d. – Metinis visuotinis susirinkimas Kaune, kurio metu perrinkta asociacijos taryba ir pirmininkas, priimtas sprendimas kurti Alpakų ir lamų kilmės registrą.

2020 m. rugpjūčio 8 d. – Susitikimas Tado ir Elenos Vėbrų ūkyje Vilniaus rajone. Buvo aptartos asociacijos veiklos aktualijos, diskutuota dėl rengiamo kilmės registro.

Meniu